Dr n. med. Karol Dominiak chirurg szczękowo-twarzowy

Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny. W roku 2021 otrzymałem tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Należę do European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Jestem również autorem i
współautorem publikacji oraz wystąpień na polskich i międzynarodowych konferencjach stomatologicznych i chirurgicznych. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach krajowych i zagranicznych.

W klinice SMYLO przeprowadzam zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii.