Lek. dent. Dorota Przybysz Specjalista endodoncji

Ukończyłam studia w zakresie stomatologii i protetyki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Semmelweis University w Budapeszcie). Zdobyłam specjalizację z zakresu endodoncji i otrzymałam tytuł specjalisty endodoncji.
Zajmuję się leczeniem endodontycznym zębów oraz ich protetyczną odbudową, a także projektowaniem uzupełnień pełnoceramicznych, protez szkieletowych oraz odbudową zębów na implantach. Zakładam również licówki powodujące zmiany kształtu i koloru zębów.