Dr n. med. Ewa Sobieska

W klinice SMYLO pełni rolę Głównego Konsultanta Leczenia Ortodontycznego. Jej zadaniem jest opiniowanie i konsultowanie planów leczenia, przygotowanych przez zespół lekarzy.

Ukończyłam I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i po odbyciu stażu podyplomowego uzyskałam tytuł lekarza medycyny. Następnie po studiach na Oddziale Stomatologii zostałam lekarzem stomatologii, a w 2005 roku otrzymałam tytuł lekarza specjalisty ortodonty.

Wykształcenie medyczne pozwala mi spoglądać na pacjenta holistycznie, nie ograniczając się tylko do oceny stanu jego uzębienia. Nieustannie podnoszę kwalifikacje i poszerzam wiedzę zarówno z dziedziny ortodoncji, jak i całej stomatologii. W 2015 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Na co dzień pracuję w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta, gdzie z pasją dzielę się swoją wiedzą z kolejnymi pokoleniami studentów – nie tylko stomatologii, ale też logopedii, higieny stomatologicznej i technik dentystycznych. Prowadzę wykłady i szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji. Jestem kierownikiem specjalizacji dla rezydentów szkolących się w Zakładzie Ortodoncji WUM i nostryfikujących dyplomy zagranicznych uczelni.

Jestem autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO).