Jakie są metody szczotkowania zębów?

Paydent - szczoteczki bonusowe

Metoda obrotowo-wymiatająca

Jest polecana u dzieci od czasu wyrzynania się pierwszych zębów trzonowych
stałych. Oczyszcza powierzchnie żujące zębów trzonowych z głębokimi bruzdami, usuwa
zalegające resztki pokarmowe między zębami oraz tworzącą się płytkę bakteryjną
blisko dziąsła. Włosie szczotki należy skierować do dziąsła pod kątem 45˚ jak również do
powierzchni zęba i wykonywać ruchy obrotowo-wymiatające od dziąsła w kierunku
powierzchni żującej, a w zębach przednich w kierunku brzegu siecznego.
Natomiast powierzchnie żujące oczyszczane są ruchami poziomymi
ustawiając szczotkę prostopadle do powierzchni zębów. Szczególnie należy
zwracać uwagę na doczyszczanie powierzchni żujących jeszcze nie w pełni
wyrzniętych pierwszych stałych zębów trzonowych – “szóstek”.

Metoda roll

Wskazana u osób z chorobami przyzębia. Szczoteczka ustawiona jest pod kątem 45˚ – w ten sposób przyszyjkowe części
zębów są pomijane. Stosując metodę roll wykonuje się ruchy obrotowowymiatające.
Niestety, sposób ten nie należy do skutecznych, niemniej jednak jest mało
inwazyjny w przypadku chorób przyzębia. Co zatem robić, aby metodaskuteczna? Zaleca się wykonywać 4-6 ruchów w jednym miejscu, a główka szczoteczki musi obejmować trzy sąsiednie zęby.

Metoda Bassa

Należy pamiętać, by stosując tę metodę używać wyłącznie szczoteczki do zębów o
miękkim włosiu. Skutecznie usuwa ona płytkę nazębną z kieszonek dziąsłowych.
Wystarczy ustawić włosie szczoteczki w okolicy szyjek zębowych pod kątem 45˚ do
wierzchołków korzeni zębów. Polega ona na wykonywaniu niewielkich poziomych
ruchów drgająco-wibrujących. Końce włosia szczoteczki wnikają do kieszonki
dziąsłowej i skutecznie oczyszczą okolice przydziąsłową. Wykonuje się ok. 5
powtórzeń – każde składające się z mniej więcej 30 ruchów. Uwaga! W tym
przypadku nie wolno szorować zębów – może to spowodować uszkodzenie szkliwa
i obnażenie korzeni.

Metoda Stillmanna

Szczoteczkę układamy poziomo w okolicy przydziąsłowej pod kątem 45˚
skierowaną włosiem do wierzchołka korzenia. Włosie musi częściowo znajdować
się na dziąśle, a częściowo na koronie zęba. Przyciśniętą do dziąsła szczoteczkę
'wywija się’ w kierunku powierzchni żujących zębów z jednoczesnym ruchem
poprzecznie-wibrującym o niewielkich drganiach. Metoda ta uważana jest za
masująco-oczyszczającą i polecana jest m.in. przy recesjach dziąseł.

Metoda Chartersa

Metoda ta polecana jest szczególnie pacjentom ze stwierdzoną recesją dziąseł i/lub
utratą ich konturu. Polega na ułożeniu szczoteczki poziomo pod kątem 45˚ w
kierunku powierzchni żującej. Włosie szczoteczki powinno znajdować się
częściowo na dziąśle i częściowo na koronie zęba. Szczoteczką wykonujemy ruchy
obrotowe przy jednoczesnym i równomiernym ucisku na dziąsła. Metoda ta nie jest
łatwa do opanowania, a wykonywana w sposób niewłaściwy może spowodować
szkodliwe działanie na dziąsła.

Metoda okrężna (fonesa)

Metoda ta ze względu na swoją łatwość zalecana jest dzieciom oraz osobom
upośledzonym. Polega na ułożeniu szczoteczki pod kątem prostym do dziąsła i
wykonywaniu ruchów okrężnych. Dzięki tej metodzie zostaje usunięta płytka
nazębna z powierzchni gładkich, jednak płytka zalegająca na powierzchniach
stycznych nie zostaje usunięta.

Metoda pionowa

Techniką tą myjemy zęby przednie (siekacze). Główkę szczoteczki ustawiamy
pionowo wzdłuż osi długiej zębów i ruchem wymiatającym usuwamy resztki
pokarmowe.

Metoda pozioma

Techniką tą myjemy powierzchnie żujące zębów bocznych. Wykonując ruchy w
przód i w tył.